HFM Coach


โค้ชแอมป์


ยศวรา อินทนิล

Creative & Managing Director


ผู้ผ่านประสบการณ์จริง ในการสร้างซิกแพคภายใน 1 เดือน
ด้วยสูตรการควมคุมอาหาร และการออกกำลังกายโดยโค้ชบุญธรรม
ออกรายการคนแปลงร่าง ตอนพิเศษ “เปลี่ยนพุงพังๆ เป็นซิกแพค ลด 8 กิโล ใน 1 เดือน”

ผลงาน

• Producer / Creative รายการ คนแปลงร่าง (40 ตอนแรก) บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด
• Creative โปรเจค 60 Days Challenge บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด
• Creative งาน Fit Fest (ปีแรก) บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด
• Creative รายการ ตื่นมาคุย, วู้ดดี้เวิลด์ บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด
• Creative รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์ ช่อง 7 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด